وحید دامن‌افشان

وحید دامن‌افشان


ریاضی‌خوانده
دوست‌دار گوگل
وبلاگ‌نویس
هم‌نویسنده ۲ کتاب دانشگاهی
مدرس سابق دانشگاه

درباره علم، سلامت جسمی و روانی، برابری جنسیتی و تکنولوژی می‌نویسم.

Vahid Damanafshan


Studied in mathematics
Google enthusiast
Blogger
Co-author of 2 academic books
Former university lecturer

I write about science, mental and physical health, gender equality, and technology.